JOBCOACH / PARTICIPATIECOACH


Wil jij je ontwikkelen als Jobcoach of participatiecoach of wil je jouw competenties op dat vlak verbeteren?

Dan is deze opleiding op hbo-niveau misschien iets voor jou. Na het afronden van deze opleiding help je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan of aan een zinvolle dagbesteding. Je bent de spin in het web tussen cliënt, netwerk en deskundigen. Jouw hulp is essentieel voor cliënten om te slagen (op de reguliere arbeidsmarkt).


Van stagiair tot professional

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn of haar Jobcoach-competenties naar een hoger (hbo) niveau wil brengen. Van stagiair tot professional. De opleiding sluit goed aan bij diverse functies in de sociale sector, zoals trajectbegeleider en participatiecoach. Maar ook voor mensen die al actief zijn op het gebied van Jobcoach is de opleiding waardevol.


Randvoorwaarden voor deelname

Doorgaans is mbo-opleiding of denk- en werkniveau voldoende als basisniveau voor deze opleiding. Daarnaast is het noodzakelijk om een werkplek, werkleerplaats of stageplaats in deze sector te hebben.


Liever E-Learning?


Uitgangspunten van de opleiding

  • Als professional leer je om je taken uit voeren met de grondhouding van volledige presentie voor de cliënten met wie je werkt
  • Daarnaast leer je om een belangrijke rol te vervullen bij het stimuleren en ondersteunen van de cliënt bij de inrichting van diens leven door het vergroten van de regie en autonomie van de cliënt
  • Een derde belangrijke pijler is dat je leert hoe je cliënten stimuleert en ondersteunt bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

Grondhouding en Competenties

Rode draad in de opleidingen en de trainingen is de ontwikkeling van je eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Je gaat werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Uiteraard leer je daardoor te werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie leer je via action learning de praktijk en via intervisie meer over jezelf.


Download hier het grote Jobcoach magazine met uitgebreide info over de opleiding, de Jobcoach brochure en/of het Jobcoach infosheet