REGISSEUR DOELMATIGHEID

Wordt ook vaak Klantmanager, Casemanager, Participatiecoach genoemd


Wil jij je ontwikkelen tot Regisseur Doelmatigheid (klant-/casemanager)?

Wil jij jouw kennis van wet- en regelgeving up-to-date brengen?

Wil jij werken aan de juiste grondhouding en de juiste competenties voor deze functie?

Wil jij alles weten over hoe je een sociale kaart opbouwt en onderhoudt?

Wil jij leren hoe je het beste met alle organisaties om kunt gaan?

Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

Na het afronden van deze opleiding help je mensen aan een zinvolle dagbesteding en aan sociale participatie. Je bent de spin in het web tussen cliënt, netwerk en deskundigen. Jouw hulp is essentieel voor cliënten om hun leven weer inhoud en betekenis te geven.


Van stagiair tot professional

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn of haar coach-competenties naar een hoger niveau wil brengen. Van stagiair tot professional. De opleiding sluit goed aan bij diverse functies in de sociale sector, zoals Klantmanager, Casemanager, Participatiecoach. Maar ook voor mensen die al actief zijn op dat gebied is de opleiding waardevol. Je leert jezelf (nog) beter kennen, je toetst je grondhouding aan deze rol en je bent weer helemaal up-to-date met de sociale wet- en regelgeving.


Randvoorwaarden voor deelname

Doorgaans is mbo-opleiding of denk- en werkniveau voldoende als basisniveau voor deze opleiding. Daarnaast is het noodzakelijk om een werkplek, werkleerplaats of stageplaats in deze sector te hebben.


Liever E-Learning?

Uitgangspunten van de opleiding

  • Als professional leer je om je taken uit voeren met de juiste grondhouding voor deze doelgroep.
  • Daarnaast leer je om een belangrijke rol te vervullen bij het stimuleren en ondersteunen van de cliënt bij de inrichting van diens leven door het vergroten van de regie en autonomie van de cliënt.
  • Een derde belangrijke pijler is dat je leert hoe je cliënten stimuleert en ondersteunt bij het realiseren van hun optimale mogelijkheden .

Grondhouding en Competenties

Rode draad in de opleidingen en de trainingen is de ontwikkeling van je eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Je gaat werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Uiteraard leer je daardoor te werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie, leer je via action learning de praktijk en via intervisie meer over jezelf.


Download hier de brochure Regisseur Doelmatigheid

Regisseur Doelmatigheid PHH
PDF – 4,2 MB