Masterclasses Financiën

"Zonder financiële problemen is het leven al moeilijk genoeg."

Voor velen is dit helaas zo. Vooral mensen met een beperking hebben al genoeg aan de problemen van alledag. Gelukkig zijn er diverse hulptroepen om ze te helpen. (Job) coaches, begeleiders en coördinatoren op vele gebieden, worden ingezet om mensen te ondersteunen die een beperking hebben of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Als deze mensen echter ook nog financiële problemen hebben, maakt dat de hulpverlening extra gecompliceerd. Terwijl het in vele gevallen best voorkomen had kunnen worden. Met wat extra kennis van financiën zijn veel problemen te voorkomen.

Masterclasses Financiën bestaat uit drie verschillende Masterclasses die afzonderlijk te volgen zijn*. 

 1. De eerste is gericht op het goed organiseren van de administratie en het plannen van inkomsten en uitgaven. En daarmee dus ook om problemen te voorkomen.
 2. De tweede masterclass is gericht op de financiële huishouding en leefstijl. Op het eerste gezicht twee onderwerpen die weinig met elkaar te maken hebben. In de praktijk blijken ze elkaar juist sterk te beïnvloeden. Hoe slechter de leefstijl, des te groter is de kans op financiële problemen.
 3. De derde en laatste masterclass in deze serie, is gericht op het weer op orde krijgen van de financiële situatie als het al uit de hand is gelopen.

* Voor het volgen van alle drie Masterclasses geldt een mooie korting. Kijk daarvoor in de webshop.


Masterclass 1 'Thuisadministratie & Budgetteren'

 • Hoe begeleid je jouw cliënt bij thuis administreren en budgetteren?
 • Welke tools kun je daarbij inzetten?
 • Meer grip krijgen voor jouw cliënt op de financiën.

 

Onderwerpen in deze masterclass:

 1. Hoe richt ik samen met mijn cliënt de thuisadministratie zo efficiënt mogelijk in.
 2. Hoe kan ik (voor zover dit daadwerkelijk mogelijk is) de financiële zelfredzaamheid bevorderen bij mijn cliënt met behulp van de inzet van praktisch bruikbare tools van het NIBUD en NVVK.
 3. Praktische werkwijzen overbrengen bij je cliënt plannen van aanpak/actieplan voor uiteenlopende probleemgebieden:
  • maken van een bespaarplan;
  • helpen bij het invullen van formulieren;
  • maken van maandbegrotingen en jaarbegroting;
  • bereken uw recht op toeslagen;
  • plan voor meer grip op geld;
 4. Inzicht in de financiële netwerkstructuren die er zijn en in welke situaties kan daar gebruik van worden gemaakt.

Masterclass 2 'Budgetteren & Leefstijl'

 • Hoe schep jij een beter inzicht bij jouw cliënt in het belang van een gezonde leefstijl in samenhang met zijn financiële huishouding én toepassingen voor budgetteren?
 • Hoe maak je samen met jouw cliënt de balans op als het gaat om gezonde leefstijl?
 • Hoe leer je een eenvoudige scan toepassen, zoals de applicatie van het Voedingscentrum én een Vitaliteitscheck.

Onderwerpen in deze masterclass:

 1. Aanbrengen van overzicht en inzicht in thuis administreren van je cliënten; met behulp van een case wordt hiermee praktisch aan de slag gegaan.
 2. Budgetteren door het maken van maandbegroting, jaarbegroting en bespaarplan maken.
 3. Hoe kan ik mijn cliënt helpen in het doorbreken van de vicieuze cirkel?
 4. Inzicht opbouwen in de invloed die gezonde leefstijl heeft op het dagelijks welzijn van je cliënten; wat is de samenhang tussen het ontstaan van schulden en leefstijlpatronen en -gewoonten?
 5. Inzicht verwerven in het toenemende belang van gezonde leefstijl gewoonten.
 6. En In de context van de (hopelijk bijna achter ons liggende) Corona pandemie: Welke aandachtsgebieden krijg jij als jobcoach hierdoor erbij?
 7. Inzicht in welke consequenties de coronamaatregelen hebben voor cliënten met schulden.
 8. Welke plannen kun je samen met je cliënt maken waardoor de schulden afnemen in combinatie met het verbeteren van leefstijl gewoonten?
 9. Inzicht in bruikbare tools en een eenvoudige applicatie.

Masterclass 3 'Budgetteren en Schuldhulpmanagement'

 • Hoe help ik mijn cliënt om (semi-) zelfstandig zijn administratie weer op orde krijgen?
 • Welke checks and balances zijn er om de cliënt bewust te maken van zijn situatie?
 • Hoe voorkomen we samen een uit de hand lopen van de ontstane schulden?

 

(Deze masterclass wordt verzorgd door een praktijkdocent én schuldhulpverlener)

Onderwerpen in deze masterclass:

 1. Inzicht in manieren om schulden op te lossen.
 2. Budget coaching: Hoe kan dit in zijn werk gaan.
 3. Traject Schuldhulpverlening, grensbedragen en vrij te laten bedrag.
 4. Hoe om te gaan met de verschillende instanties (checklist leren hanteren).
 5. De schuldhulpverlener in relatie tot jouw cliënt.
 6. Hoe pak je je rol als potentieel intermediair voor jouw cliënt.
 7. Wat kunnen leren van een ervaren budgetcoach o.g.v. de schuldhulpverlening.
 8. Hoe maken we samen een actieplan om cliënten uit de brand te helpen.